Matura

Pripreme za maturu

Ponovite i utvrdite gradivo za polaganje mature

Ciklusi priprema

Pojačanje pripreme

Povećan broj sati, s početkom u 10 mjesecu

Standardne pripreme

S početkom u siječnju

Last minute

Pripreme kroz zimske i proljetne praznike i nakon završetka nastave

Predmeti

Matematika, fizika, hrvatski jezik, engleski jezik, sociologija, etika