Instrukcije

Instrukcije

Grupna i pojedinačna poduka za osnovne i srednje škole

Pojedinačne instrukcije

Cijena pojedinačnog sata je 80 kn koji traje 45 minuta. Nastava se izvodi isključivo s jednim polaznikom i cjelokupna pažnja predavača posvećena je učeniku.

Instrukcije u maloj grupi

Nastava s jednakim sadržajem i za istu školsku godinu se može održavati za 2 do 4 učenika.
- dva učenika 60 kn/sat po učeniku
- tri učenika 50 kn/sat po učeniku
- četiri učenika 40 kn/sat po učeniku

Instrukcijske grupe

Instrukcijska grupa se sastaje svaki tjedan po dva školska sata i obrađuje aktualno školsko gradivo. Cijena je 250 kn/mjesečno za 10 sati.