Cijene

Cijene

Pojedinačno

100 kn/sat (13,27 €)

 • Mjesečna naknada
 • Plaćanje po satu
 • Plaćanje po modulu
 • Ulazna provjera znanja
 • Završna provjera znanja
 • Telefonska podrška
 • Internetska podrška
 • Video podrška

Mature

1200 KN 159,27€

Modul 40 sati

 • Mjesečna naknada
 • Plaćanje po satu
 • Plaćanje po modulu
 • Ulazna provjera znanja
 • Završna provjera znanja
 • Telefonska podrška
 • Internetska podrška
 • Video podrška