Struktura priprema i termini

Korisne informacije

Termini priprema i ispita, Pomoćni materijali, Primjerci ispita

Struktura priprema i termini

Pripreme u školskoj godini 2020/2021 uspješno su odrađene uz prolaznost veću od 99% na što smo posebno ponosni. Čestitamo svim polaznicima na uloženom trudu i ostvarenom rezultatu.

Novu školsku godinu 2021/2022 planiramo  započeti sa besplatnim savjetovanjem za roditelje i učenike o mogućnostima upisa na fakultete i načinima priprema za polaganje državne mature.

 

Pripreme za maturu planiramo  u tri ciklusa

  1. Pojačane pripreme uz povećani broj sati s početkom u 10. mjesecu
  2. Standardne pripreme uz normalni broj sati s početkom u siječnju 2020.
  3. Pripreme preko praznika (zimski i proljetni)  te Last minute pripreme s normalnim brojem sati

 U nastavku dajemo kratki pregled pojedinih ciklusa. Moguće su male izmjene termina u dogovoru s polazncima.

 1. Pojačane pripreme uz povećani ili standardni broj sati s početkom u 10. mjesecu

Iskustvo nam je pokazalo da velikom broju polaznika zbog "rupa" u znanju nije dovoljan standardni broj sati za kvalitetno ponavljanje gradiva sve četiri godine te smo odlučili ponuditi pripreme s povećanim brojem sati. Ove pripreme obrađuju istu količinu gradiva uz dodatna ponavljanja i pojašnjenja. Kako bi se dinamikom od 3 školska sata tjedno obradilo gradivo, s nastavom je potrebno započeti u 10. mjesecu. Nastava se održava subotom ili nedjeljom po 3 školska sata po predmetu.

 

BEZ RIZIKA: Dođite i odslušajte prvih 6 sati. Ukoliko niste zadovoljni odustanite bez ikakvih pitanja i obaveza prema nama. Ako vam odgovara nastavite dalje.

 

Matematika A         u trajanju od 80 školskih sati     cijena 2100 kn   (odnosno za standardne pripreme 1800 kn za 68 sati)

Hrvatski jezik A i B   u trajanju od 60 školskih sati     cijena 1700 kn   (odnosno za standardne pripreme 1200 kn za 40 sati)

Fizika                     u trajanju od 60 školskih sati     cijena 1700 kn  (odnosno za standardne pripreme 1200 kn za 40 sati)

 

 2. Standardne pripreme uz normalan broj sati s početkom u  siječnju 2022

 

U  siječnju 2022 započinje ciklus standardnih priprema koji traje do kraja svibnja i to

 

Matematika A         u trajanju od 68 školskih sati    cijena 1800 kn
Matematika B         u trajanju od 40 školskih sati    cijena 1200 kn

Fizika                      u trajanju od 40 školskih sati    cijena 1200 kn

Hrvatski jezik A i B   u trajanju od 40 školskih sati    cijena 1200 kn

Engleski jezik A i B   u trajanju od 40 školskih sati    cijena 1200 kn

Sociologija i Etika     u trajanju od 40 školskih sati    cijena 1200 kn

BEZ RIZIKA: Dođite i odslušajte prvih 6 sati već u 10. mjesecu. Ukoliko niste zadovoljni odustanite bez ikakvih pitanja i obaveza prema nama. Ako vam odgovara nastavite dalje u siječnju.

 

 3. Pripreme preko praznika i Last minute pripreme sa standardnim brojem sati

Za vrijeme zimskih i proljetnih praznika te u periodu nakon završetka nastave organiziramo pripreme sa standardnim brojem sati.

 

BEZ RIZIKA: Dođite i odslušajte prvih 6 sati već u 10. mjesecu. Ukoliko niste zadovoljni odustanite bez ikakvih pitanja i obaveza prema nama. Ako vam odgovara nastavite dalje u dogovorenom terminu.

 

 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS