Pripremni seminar

Korisne informacije

Termini priprema i ispita, Pomoćni materijali, Primjerci ispita

Pripremni seminar

Našim polaznicima koji nisu sigurni koji bi fakultet željeli upisati, sugeriramo da upišu razinu A matematike, jer im navedena razina omogućuje upis na veći broj studijskih programa, a uz to strateškim rješavanjem zadataka prema ispitnom katalogu, riješavamo vas nedoumica po pitanju zadataka koje možete očekivati na državnoj maturi. Naši profesori ciljano vas uvježbavaju isključivo prema zadacima kakvi su se prethodnih godina pojavljivali na državnoj maturi. Osim rješavanja zadataka na seminarima ćete naučiti kako pristupiti rješavanju testa, koji se trikovi pojavljuju, što treba izbjagavati, upravljanju vremenom i stresom . Cilj priprema je maksimizacija bodova na ispitu iz državne mature. To postižemo kvalitetnim ponavljanjem gradiva te psihološkom pripremom polaznika na ovaj oblik ispita.

 

Za polaznike koji su definitvno odlučili koji studijski program žele upisati, te se za isti ne traži razina A matematike, te upisuju B razinu priprema za državnu maturu kod nas, pripremili smo istu strategiju, samo satnicom i razinom prilagođenom onom što B nivo zahtijeva.

Strateško rješavanje prema ispitnom katalogu pokazalo se kao rješenje s najboljim ishodom, tako da nam je ono smjernica u svim grupama.

Naša satnica najbogatija je na tržištu, jer situacija u kojoj određene dijelove gradiva ne bismo stigli ili bismo tek djelomično prošli, nije sukladna viziji naše škole niti politici predane i kontinuirane kvalitete nastavnog sadržaja.

Iz tog razloga kod nas pripreme za višu razinu matematike broje 75 sati, što je i do 30% veća satnica u odnosu na ostale škole.

Pripreme za nižu razinu matematike kod nas broje 45 školskih sati, što je također veća satnica u odnosu na ostale. Upravo se navedena satnica pokazala kao optimum za svo gradivo koje prolazimo s polaznicima, te simulacijskim testovima, kako bismo i u samom tijeku nastave u realnim prilikama detektirali eventualne slabije točke kod polaznika, te onda sistemtski dalje poradili na njihovu otklanjanju kroz ciljanu vježbu zadataka kakvi se mogu očekivati na državnoj maturi.

 

 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS