Matematika na državnoj maturi

Korisne informacije

Termini priprema i ispita, Pomoćni materijali, Primjerci ispita

Matematika na državnoj maturi

 

Uvod - općenito o ispitu iz matematike na državnoj maturi

 

Matematika je na državnoj maturi obvezni predmet.

Pristupnici mogu birati hoće li matematiku polagati na jednoj od dviju ispitnih razina:

- na osnovnoj razini (B)
- na višoj razini (A)

 

 

Osnovna razina ispita odgovara nastavnom planu i programu s najmanjom satnicom u četverogodišnjim srednjim školama.

Viša razina ispita iz matematike usklađena je s nastavnim planom i programom za gimnazije.

 

Razlike u sadržaju mogu se pronaći u tablicama obrazovnih ishoda. Ispit iz matematike na državnoj maturi je pisani. Ispit se piše bez prekida, a trajanje za svaku od dviju ispitnih razina prikazano je u tablici.

 

TRAJANJE ISPITA
OSNOVNA RAZINA (B) VIŠA RAZINA (A)
150 minuta 180 minuta

 

Tijekom pisanja ispita iz matematike na državnoj maturi dopušteno je koristiti:

- uobičajeni pribor za pisanje i brisanje: olovku, kemijsku olovku plavu ili crnu, boje i gumicu

- geometrijski pribor: trokut ili ravnalo i šestar

- džepno računalo (tvz. znanstveni kalkulator)

- knjižicu s formulama potrebnim za rješavanje ispita koja je sastavni dio ispitnog materijala

Ostalo je zabranjeno.

Registrirani korisnici imaju pristup detaljnijim informacijama o sadržaju i strukturi ispita iz matematike.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS